مدیریت فروشگاه در یک دقیقه!

بعد از سیستمی نمودن فروشگاه شما این امکان را دارید تا از راه دور فروشگاهتان را در حداقل زمان، مدیریت کنید. حتی شما در مسافرت و یا در منزل نیز به تمامی اطلاعات فروشگاهتان دسترسی خواهید داشت و به سادگی کنترل فروشگاه برایتان امکان پذیر خواهد شد

خرید و فروش بارکدی

با سیستم خرید و فروش بارکدی، سرعت فروش افزایش چشمگیری پیدا نموده و از آن پس موجودی قطعه به قطعه فروشگاهتان را با حداقل خطا، خواهید داشت. در این روش به هر کالای شما یک شماره فنی انحصاری، اختصاص پیدا می کند و این کار باعث عدم اشتباه در نگهداشتن موجودی خواهد شد

موجودی تعدادی کل اجناس

داشتن موجودی تمام قطعات فروشگاه برای اعمال یک مدیریت صحیح، از پیش نیازها می باشد و بعد از سیستمی شدن و انبارگردانی شما این امکان را خواهید داشت. نکته حائز اهمیت این است که این فرآیندها بدون تعطیلی فروشگاه انجام می پذیرد

لیست کسری اجناس

یکی از بزرگترین کمک های سیستم به شما در لیست کسری اجناس و لیست خرید می باشد. پس از پایان عملیات سیستمی نمودن و انبارگردانی فروشگاه شما می توانید با تعیین نقطه سفارش برای قطعات، تعیین زمان خرید اجناس را به سیستم واگذار کنید !

دیدن موجودی ریالی کل انبار

با در دست داشتن موجودی ریالی هر قطعه و البته کل انبار، شما از این امکان برخوردارید تا یک مدیریت مالی صحیح و البته با دقت بالا بر فروشگاه اعمال نمایید و در تصمیم گیری ها بسیار به شما کمک خواهد کرد

خواب جنس ممنوع !

یکی از مشکلات و البته زیان های اساسی کسب و کار سنتی در خواب بی رویه اجناس می باشد. پس از سیستمی شدن و داشتن آمار تعدادی و ریالی تمامی قطعات، یکی از نخستین بخش هایی که دستاورد سیستمی شدن خود را به خوبی نشان می دهد در همین مورد است و دیگر پول شما راکد نخواهد ماند!